Новини

Уважаеми колеги и партньори,
Каним Ви на стартиращ семинар по проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения" BG05M20P001-1.002-0012-C01. Събитието ще се състои на 24 октомври 2018 г. (сряда) от 9.30 ч.в Аулата на Биологически факултет на СУ „Кл. Охридски", бул. „Драган Цанков" 8.


На 05.06.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в Национален пресклуб БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49) се проведе стартираща пресконфереренция по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012-C01 , координатор на който е Институтa по органична химия с Център по фитохимия-БАН. Събитието беше посетено от голям брой журналисти, представители на бизнеса и научните среди.


Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН има удоволствието да ви покани на старитаща конференция по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти".